Forsiden Midt-Agder Friluftsråd

Om MAF

Ski

Sykkel

Turområder

Naturskole

Prosjekter

Publikasjoner

Friluftslinker


Søk på våre sider

Vår leverandør av turtøy:


Regionale kart

Føremelding

SandripheiaFritidspark

naturlos

Naturskole MAF leir- og kurshefte 2016

Regional Sykkelrute Jegersberg-Justvik

På Topp 2012-2015

Grønn Løype

Kystled

Barnevandring

Kristiansand kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Vennesla kommune
Iveland kommune
Evje & Hornnes kommune
Birkenes kommune
Lillesand kommune

Din sti:

Sykkelgo'biter fra Midt-Agder regionen

Utvalgte sykkelruter av Kjetil Fossheim, Friluftskonsulent - Midt-Agder Friluftsråd.

Midt-Agder Friluftsråd arbeider for friluftslivet i regionen. Friluftsliv er så mye, og vi har et mangfold av muligheter i den sørlandske naturen. Og fra sykkelsetet kan vi få flere nye og gode opplevelser i friluft. De omtalte turene er godbiter fra regionen.

To utvalgte fra Nasjonal Sykkelrute Nr.3

Denne går fra Haukeligrend til Kristiansand og er hele 255 km! Men det finnes mange fine etapper som kan tas stykkevis og delt.

KRINGSJÅ i IVELAND og VENNESLA

En kort men spennende tur for hele familien. Fin grusvei ca 1,5 km nordover langs Otra til Kringsjå gamle kraftstasjon. Dette er et spennende landskap med demninger, hengebro, tømmerrenne og fine stier som leder deg til gode rasteplasser i solsida. Det er ikke anbefalt å bade her da vannstanden kan endres uten varsel. En mulig retur går i selve tømmerrenna til Steinsfoss, men her er absolutt best å gå til fots! Ser du godt etter ved hengebroa på Kringsjå, finner du kanskje den ene oppgaven i familiekonseptet 58°NORD. Parkering ovenfor byggefeltet i Kvernhusdalen nord for Grovane.Tømmerrenna ved Kringsjå

GÅSEFLÅ i VENNESLA

En glimrende familietur på en av regionens flotteste sykkelstrekninger. Parkering ved gamle jernbanestasjonen på Kile (ved RV 9). Herfra følger en den gamle jernbanetraséen ca 2 km nedover langs Otra til Gåseflå leirsted. Her er det fint å ha en pause og et bad. Leiren kan leies rimelig (gratis for skolene i regionen!) for overnatting hos Midt-Agder Friluftsråd. Turen kan da gå videre til KRINGSJÅ, eller tilbake til Kile. En fin rundtur på ca 30 km vil være å sykle nordover fra Kile langs Sykkelrute Nr.3 traséen, ta øst til Iveland via FV 403 og derfra sørover til Iveland Kraftstasjon og tilbake til Kile langs Sykkelrute Nr.3 og Gåseflå Leirsted.Gapahukene på Gåseflå, foto: Bjørn Egil Hansen

Andre sykkelturer

GRIMEVANN i BIRKENES og LILLESAND

En litt lengre tur for hele familien. Ta FV 402 mot Lillesand og følg skiltene til venstre mot Grimevann ca 1 km sør for Birkeland. Herfra går turen på flott grusvei og du runder Vestre Grimevann før før turen går videre til FV 402. Her kan du også koble deg på denne rundturen dersom du kommer fra Lillesand langs veien. Siste del av denne turen går delvis langs FV 402, men stedvis kan du sykle på den gamle jernbanetraséen på vestsiden av veien. Hold utkikk etter denne! Ved Mofia kan du følge skilt til Tveide og deretter tilbake til Birkeland. Dette er langt mindre trafikkert enn hovedveien. Vær oppmerksom på høy hastighet på hovedveien. Turen er ca 28 km. Parkering i Birkeland sentrum.

JEGERSBERG i KRISTIANSAND

Et fantastisk mangfoldig område, også for sykkel. Her kan en legge opp til ulike turvarianter – alt fra terrengsykling på småstiene til turer for hele familien langs gode turveier. I sistnevnte kategori er turen fra UiA til Kyrtjønn via Øvre Jegersbergvann et fint alternativ på ca 3 km. Herfra kan turen utvides til Postveien fra Gill mot Ålefjær, eller ned de samme bakkene til Gill og deretter lysløypa tilbake til UiA. Flere flotte vann til bading i området. Parkering flere steder rundt Jegersberg, blant annet ved Universitetet.

STITJØNN i SØGNE

Flott familietur med moderat lengde. Start i Tangvall og ta fylkesvei 114 til ca 200 m vest for Lunde. Herfra følger du Repstadveien til ca 200 m før Repstad og tar inn på Ramsdalsveien som fører til Stitjønn. Her går ferden over en fantastisk spennende ”flytebro” og over til skogsvei videre til Tangvall. Mange fine rasteplasser og bademuligheter underveis på denne ca 12 km lange rundturen. Parkering ved Tangvall Skole.

HOVEDTURLØYPA TERRENGSYKLING – VENNESLA, SONGDALEN og KRISTIANSAND

Dette er en terrengsykkeltur som mange kan gjennomføre. Den passer nok best for større barna og ungdommer. Turen starter ved Stemmen (RV 9) og følger hovedturløypa tilbake til Kjærrane og Kristiansand. Det er et flott landskap med både høydedrag og fine vann underveis.

Underlaget varierer mellom gruslagte skogsveier, turstier og partier med myrjord og mye vegetasjon. Gress og småbusker er minst brysomme tidlig på våren. Underlaget vil nødvendigvis være mer gjørmete og glatt etter perioder med nedbør. De fleste må regne med å trille sykkelen deler av turen. Sykkelen må være egnet for terreng utenfor asfalt.

Turen en ca 20 km med muligheter for alternative traséer og kortere eller lengre strekninger. Det er gode muligheter for å velge både enklere og mer krevende turer i dette området.
Terrengsykkel i Hovedturløypa, Foto: Kjetil FossheimMidt-Agder Friluftsråd
post@midt-agderfriluft.no95 85 11 11
Rådhusgata 6man-fre kl.09-15
Postboks 2074662 Kristiansand

Ansvarlig Nettredaktør - Midt-Agder Friluftsråd 2016

Powered by Pixel Websystemer