Forsiden Midt-Agder Friluftsråd

Om MAF

Ski

Sykkel

Turområder

Naturskole

Prosjekter

Publikasjoner

Friluftslinker


Søk på våre sider

Vår leverandør av turtøy:


Regionale kart

Føremelding

SandripheiaFritidspark

naturlos

Naturskole MAF leir- og kurshefte 2016

Regional Sykkelrute Jegersberg-Justvik

På Topp 2012-2015

Grønn Løype

Kystled

Barnevandring

Kristiansand kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Vennesla kommune
Iveland kommune
Evje & Hornnes kommune
Birkenes kommune
Lillesand kommune

Din sti:

Springvannsheia friområde, Lillesand

Springvannsheia

Springvannsheia friområde ligger midt i sentrum av Lillesand med lun skog, kulturminner, nærhet til vann og storslagen utsikt over skjærgården. Tilretteleggingene som er gjort er skånsomme og har god kvalitet. Samtidig som de har tilrettelagt for tilgjengelighet for alle, har de har klart å bevare en god naturopplevelse og fremheving av de kvalitetene som er i området. Prosjektet med å tilrettelegge dette sentrumsnære området har vært et samarbeidsprosjekt mellom Lillesand kommune og Midt-Agder Friluftsråd.

Prosjektet er også valgt ut som et pilotprosjekt i Direktoratet for naturforvaltning sin nærmiljøsatsning. Nærmiljøsatsingen er et ledd i Miljøverndepartementets nasjonale handlingsplan for friluftslivsområder. Målet er å legge til rette for friluftslivsaktiviteter i nærmiljøet i byer og tettsteder, slik at vi skal bli mer fysisk aktive i hverdagen og få økt livskvaliteten.

Direktoratet for naturforvaltning - pilotprosjekter i nærmiljøsatsningen

Organisering av samarbeidsprosjektet

Lillesand kommune har hatt prosjektledelse og ansvar for fremdrift. Prosjektet er dermed godt forankret i kommunen. Det har vært etablert en arbeidsgruppe bestående av ansatte i forskjellige involverte sektorer i kommunen og Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsrådet var initiativtaker overfor kommune og har stått for søknader til stiftelser og departement, samt bistått i andre søknadsprosessene. Frilufsrådet har også vært mye innvolvert i teknisk bistand og veiledning i forhold til utformingen av området. Det har vært avholdt møter og befaringer underveis, slik at tilretteleggingene imøtekommer de behov som målgruppene har. Og samtidig har det vært viktig å ivareta natur- og opplevelseskvalitetene i området.

Første trinn: fysisk tilrettelegging

SpringvannsheiaSpringvannsheia friområde er tilrettelagt med trinnfri turvei rundt hele stemmen med fast og fint dekke. Det er ekstra lys grus for å gi god kontrast for synshemmede. Turveien har belysning hele veien rundt.

Det er satt opp to gapahuker for litt ly og le, en grill, baderampe og toalett tilpasset for bevegelseshemmede. I vestenden er det laget en bro over stemmen og det er satt ut flere benkebord som gir mulighet for å ta seg en hvil eller bare sitte å nyte naturen.

Tilbakemeldingene fra publikum er entydig positive. Kommunen får ofte høre at området har blitt fint, mer tilgjengelig og fått flere aktivitetsmuligheter. Dette gjenspeiles også i økt bruk av området etter at tilretteleggingene ble gjort.

Første trinn: aktivitetsdager for barn og unge og offisiell åpning

I støtten fra Direktoratet for naturforvaltning, lå det inne aktivitetsdager for barn og unge i barnehager og skoler i nærområdet til Springvannsheia. Høsten 2011 ble det gjennomført 4 slike dager med til sammen over 300 barn og unge i stor aktivitet rundt stemmen. Det var også gitt støtte til et åpningsarrangement. I påvente av ferdigstillelse av belysning og handikaptoalett, ble den offisielle åpningen gjennomført 9. mai 2012. Dere kan lese om disse aktivitetstiltakene i artikler lenger nede på denne siden.Springvannsheia

Det er utarbeidet en rapport på første trinn av prosjektet og den kan lastes ned her.

Bidragsytere, første trinn:
Sparebankstiftelsen DnB NOR
Gjensidigestiftelsen
Direktoratet for naturforvaltning
Aust-Agder Fylkeskommune
Lillesand kommune

Andre trinn: modeller for innvolvering og aktivisering

SpringvannsheiaSelv om man tilrettelegger og gjør områder tilgjengelige i nærheten av der hvor folk bor, ser man at overfor mennesker som kanskje trenger aller mest å komme seg ut og i aktivitet, så er ikke fysisk tilrettelegging alene nok.

Som en videreføring og et trinn to i pilotprosjektet, holder vi på å se på modeller for å få de som er inaktive eller lite aktive i mer aktivitet. Dette som et samarbeid mellom Lillesand kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Midt-Agder Friluftsråd og frivillige lag og organisasjoner i Lillesand.

Det er innleder et samarbeid med Mental Helse, Røde kors, Senter for eldre, Dagsenteret og den kommunale ungdomsklubben. Og det vil utover våren og tidlige høst bli gjennomført aktivitetstiltak/arrangementer i samarbeid mellom nevnte parter. Dette er et svært spennende prosjekt og vi håper at vi får mye og god aktivitets i friluft ut av dette.

I andre trinn av pilotprosjektet har Lillesand kommune hatt ansvaret for økonomien og kontakten med organisasjonene. Midt-Agder Friluftsråd har det faglige ansvaret. Denne delen av prosjektet får økonomisk støtte fra Direktoratet for naturforvaltning, Helsedirektoratet, folkehelsmidler fra Lillesand kommune og Aust-Agder fylkeskommune.


Tidligere artikler om Springvannsheia


Flott og våt offisiell åpning på Springvannsheia!

SpringvannsheiaOnsdag 9. mai ble Springvannsheia friområde i Lillesand offisielt åpnet av ordfører Arne Thomassen. Nærmere 120 små og store trosset regnet og var med på åpningen av det flotte området.

Åpningen startet med innmarsj og spilling av Lillesand skolekorps. Ordfører Arne Thomassen ønsket så velkommen og holdt en tale før han sagde over stokken og erklærte Springvannsheia friområde for offisielt åpnet. Lillesand skolekorps spilte noen låter til, før det ble servering av varm lapskaus, frukt, kake og kaffe.

Kommunen og friluftsrådet hadde laget en natursti med aktiviteter for barn. Naturvernforbundet var også til stede for å vise frem salamanderen som lever i stemmen. Det var mange nygjerrige blant både barn og voksne som fikk sett en levende salamander på nært hold.

SpringvannsheiaSpringvannsheia
Både lapskaus, frukt, kake og kaffe fikk bein å gå på. Og dagens rekord på "flest antall klesklyper i ansiktet" ble 33. Naturstien viste seg å være et populært tiltak. Blant mange innkomne svar har kommunen trukket ut seks som får premie ved å henvende seg til kulturkontoret.

Vinnerne av naturstien er: Erling Lia, Olli-August Alvestad, Frida Modalen, Nicoline Håkonsen, Carina Håkonsen og Eva Rud. Hovedpremiene er to gavekort sponset av Trimtex.
SpringvannsheiaSpringvannsheia

Vi takker alle som kom og feiret åpningen sammen med oss. Og takk til alle økonomiske bidragsytere:

Sparebankstiftelsen DnB NOR
Gjensidigestiftelsen
Direktoratet for naturforvaltning
Aust-Agder Fylkeskommune
Lillesand kommune

Tekst: Janne Johnsen, Midt-Agder Friluftsråd 10.05.12.


Midt-Agder Friluftsråd fikk Tilgjengelighetspris for tilretteleggingen på Springvannsheia

SpringevannstemmenMidt-Agder Friluftsråd fikk årets tilgjengelighetspris fra Lillesand kommune for vårt initiativ og arbeid med å tilrettelegge Springvannsheia for alle.

Tilgjengelighetsprisen skal gå til enkeltpersoner, organisasjon eller bedrifter som bidrar til å gjøre samfunnet mer tilgjengelig. Det var Gro Bråten og Arne Thomassen som på vegne av juryen, som i tillegg besto av Bjørn Harald Pedersen og Svein Didrik Bentsen, delte ut prisen under årets kulturkveld på sist søndag.

Juryformann Gro Bråten la vekt på viktigheten av å gjøre samfunnet tilgjengelig både i forhold til arbeidsliv, fritid og friluftsliv. Hun mente at årets prisvinner har bidratt på en utmerket måte i forhold til sistnevnte.

Midt-Agder Friluftsråd takker juryen og Lillesand kommune for den flotte tildelingen. Ikke minst takk til kommunens prosjektledelse for ett flott samarbeid og takk til alle bidragsytere som har stilt med økonomiske midler. Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR, Gjensidigestiftelsen, spillemidler, folkehelsemidler fra Lillesand kommune og Direktoratet for naturforvaltning som en del av deres nærmiljøsatsning. Prosjektet er ett av fire pilotprosjekt i Direktoratet for Naturforvaltning sin nærmiljøsatsning.

Janne Johnsen, Midt-Agder Friluftsråd 15.11.11


Aktivitetsdager på Springevannstemmen, Lillesand

Springevannstemmen På Springevannstemmen har vi i siste halvdel av september arrangert 4 aktivitetsdager for barn og unge i fra barnehager og skoler i nærheten av friluftsområdet. I alt var det over 300 barn og unge som deltok!

Direktoratet for Naturforvaltning har valgt ut Springevannstemmen som ett av fire pilotprosjekter i sin nærmiljøsatsing. I den forbindelse fikk vi midler til aktivitetsdager for barn og unge i fra skoler og barnehager i nærområdet. Det ble naturkultursti med mange varierte spørsmål og aktivitetsoppgaver underveis - alt fra naturfaglige spørsmål til å kaste ball i bøtte.

Etter vel gjennomført runde, ble det grilling og kos ved gapahuken. I alt deltok over 300 barn og unge i løpet av de 4 aktivitetsdagene som Lillesand kommune og Midt-Agder Friluftsråd arrangerte.
SpringevannstemmenSpringevannstemmen
Vi takker alle barnehagebarna og ansatte fra Borketun Barnehage og Prestholt barnehage og elevene og lærerne fra Tingsaker, Brentemoen, Lillesand ungdomskole og Borkedalen skole for noen fine og aktive dager sammen på Springevannstemmen.

Janne Johnsen, Midt-Agder Friluftsråd 10.10.11


Springvannsheia nærfriluftsområde, Lillesand

SpringevannstemmenLillesand har nå fått ett flott tilrettelagt nærfriluftsområde rundt Springvannsheia. Prosjektet er blitt et pilotprosjekt i Direktoratet for Naturforvaltning sin nærmiljøsatsning.

Hovedhensikten med prosjektet er å bedre tilgangen til natur- og friluftsopplevelser for folk generelt og funksjonshemmede spesielt - i nærheten av der hvor folk bor. Springvannsheia kan nå by på gode opplevelser med lav bruksterskel. Nærhet til vann, god utsikt og en opplevelse av skog er noe som trekker folk ut.

Lillesand kommune har gjort en fantastisk jobb med å gjøre dette unike området mer tilgjengelig. Midt-Agder Friluftsråd har bistått kommunen i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Det er satt opp to gapahuker, benkebord, bålgrue, baderampe som er tilgjengelig for rullestol, en flott sti rundt hele stemmen og bro over vest-enden som gir en fin rundløype. Det skal også komme et nytt handikaptoalett og lyssetting langs stien.

BadejenterKulturkonsulent Magne Haugen sier at det er blitt mer aktivitet i området etter at tilretteleggingene er kommet på plass. På bildet ser vi to jenter fra en av skolene i nærheten som tar seg en dukkert i finværet.

I følge prosjektleder Audun Andre Larsen vil kommunen etter hvert kanskje også se på mulighetene for å utvikle området østover, ned mot byen, slik at Stemmen knyttes direkte til sentrum

Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR, Gjensidigestiftelsen, spillemidler, folkehelsemidler fra Lillesand kommune og nå også midler fra Direktoratet for naturforvaltning som en del av deres nærmiljøsatsning. Prosjektet har fått midler fra direktoratet til både tilrettelegging og aktivitetstiltak i området.

Janne Johnsen, Midt-Agder Friluftsråd 30.08.11


Midt-Agder Friluftsråd
post@midt-agderfriluft.no95 85 11 11
Rådhusgata 6man-fre kl.09-15
Postboks 2074662 Kristiansand

Ansvarlig Nettredaktør - Midt-Agder Friluftsråd 2016

Powered by Pixel Websystemer