Forsiden Midt-Agder Friluftsråd

Om MAF

Ski

Sykkel

Turområder

Naturskole

Prosjekter

Publikasjoner

Friluftslinker


Søk på våre sider

Vår leverandør av turtøy:


Regionale kart

Føremelding

SandripheiaFritidspark

naturlos

Naturskole MAF leir- og kurshefte 2016

Regional Sykkelrute Jegersberg-Justvik

På Topp 2012-2015

Grønn Løype

Kystled

Barnevandring

Kristiansand kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Vennesla kommune
Iveland kommune
Evje & Hornnes kommune
Birkenes kommune
Lillesand kommune

Din sti:

Om Sandripheia fritidspark

Formålsparagraf og organisasjonsform

Sandripheia Fritidspark er et interkommunalt samarbeidsprosjekt som skal tilrettelegge og drive anlegg for vinter- og sommeridretter, og fremme friluftsaktiviteter for allmennheten på Sandrip i Øvrebø i Vennesla. Selskapet skal ikke ha kommersielle formål.

Eierforhold

Oppbygging og drift av SF er et interkommunalt prosjekt mellom Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.

Utgiftsfordelingen har bakgrunn i en beregning av hvor mange brukere der er av SF fra eierkommunene og er som følgende:

Kristiansand: 8/12 deler
Vennesla: 3/12 deler
Søgne: 1/24 del
Songdalen: 1/24 del
Åpning og snorklipping 6. mars 2005, foto: Anne-Lill Vinvand

Styre Sandripheia fritidspark

Styret i SF har politisk valgte representanter fra eierkommunene og en representant fra Agder og Rogaland Skikrets (ARS). Styret velges for en fireårs periode sammenfallende med fylkesting/kommunevalg. Eksisterende styre tiltrådte i 2016 for en fireårsperiode. Styret har faste vararepresentanter. I tillegg til styret, så innkalles tre observatører, henholdsvis to fra Kristiansand og en fra Vennesla kommune, til styremøter SF.

Styrets sammensetning i perioden 2015-2019:

  • Eivind Drivenes, Vennesla kommune - leder
  • Arve Stokkelien, Kristiansand kommune - nestleder
  • Torfinn Kleivset, Søgne kommune
  • Reidar Heivoll, Songdalen kommune
  • Steinar Møvik, Skikretsen
Observatører:
  • Terje Abrahamsen og Helmer Espeland - Kristiansand kommune, Jürgen Orf - Vennesla kommune

Administrasjon

Fra og med 2008 har Per Svein Holte vært daglig leder og MAF har hatt administrasjon av Sandripheia fritidspark

Brukerutvalg

Brukerutvalget er etablert som en informasjonskanal mellom brukere og styre/administrasjon av SF. Dette for at brukere skal kunne gi konstruktive innspill i forhold til drift, men også i forhold til tanker og ideer om videre utvikling av SF. Brukerutvalget ledes av Eivind Drivenes.

Vaktmester

Vaktmestertjenesten kjøpes av Vennesla kommune. Vaktmestere er Lars Olsen tlf: 99 40 11 73, og Øyvind Voreland tlf: 91 58 55 57

Tilbake


Midt-Agder Friluftsråd
post@midt-agderfriluft.no95 85 11 11
Rådhusgata 6man-fre kl.09-15
Postboks 2074662 Kristiansand

Ansvarlig Nettredaktør - Midt-Agder Friluftsråd 2016

Powered by Pixel Websystemer