Forsiden Midt-Agder Friluftsråd

Om MAF

Ski

Sykkel

Turområder

Naturskole

Prosjekter

Publikasjoner

Friluftslinker


Søk på våre sider

Vår leverandør av turtøy:


Regionale kart

Føremelding

SandripheiaFritidspark

naturlos

Naturskole MAF leir- og kurshefte 2016

Regional Sykkelrute Jegersberg-Justvik

På Topp 2012-2015

Grønn Løype

Kystled

Barnevandring

Kristiansand kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Vennesla kommune
Iveland kommune
Evje & Hornnes kommune
Birkenes kommune
Lillesand kommune

Din sti:

Midt-Agder Friluftsråd

Midt-Agder Friluftsråd er et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen i Vest-Agder fylke og Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder fylke. Vi skal ivareta almennhetens friluftsinteresser og tilrettelegge for friluftsliv.

Friluftsrådet har et politisk valgt styre med én representant fra hver medlemskommune. I tillegg har vi et arbeidsutvalg med representanter fra aktuelle etater i medlemskommunene.

Administrasjonen består av daglig leder og fire friluftslivskonsulenter med ulike ansvarsområder og prosjektoppgaver.

Arbeidsfeltet vårt er vidt. Vi jobber blant annet med sikring av arealer for friluftsformål, tilrettelegging av friluftsområder, ulike turer og arrangementer og informasjon.

Midt-Agder Friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund

Midt-Agder Friluftsråd 95 85 11 11

Åpningstider: Mandag - fredag, 09 - 15
Vi gjør oppmerksom på at vi i perioder har mye aktivitet ute. Ring derfor gjerne i forkant og sjekk at vi er til stede. Ta eventuelt kontakt med oss på mobil.

Per Svein Holtedaglig leder 90 73 39 71
Kjetil FossheimProsjektleder og friluftsveileder 48 10 37 57
Janne JohnsenProsjektleder og friluftsveileder 97 52 14 49
Erlend FalkgjerdetProsjektleder og friluftsveileder 90 91 44 48
Monica RolandProsjektleder og friluftsveileder 99 29 47 93

Helge Andersen er vaktmester i Friluftparken i Søgne.

Midt-Agder Friluftsråd

Besøk: Rådhusgata 6
Post: Postboks 207
4662 Kristiansand

Her er vi som jobber i Friluftsrådet:

Helge Andersen, vaktmesterMidt-Agder Friluftsråd
post@midt-agderfriluft.no95 85 11 11
Rådhusgata 6man-fre kl.09-15
Postboks 2074662 Kristiansand

Ansvarlig Nettredaktør - Midt-Agder Friluftsråd 2016

Powered by Pixel Websystemer