Forsiden Midt-Agder Friluftsråd

Om MAF

Ski

Sykkel

Turområder

Naturskole

Prosjekter

Publikasjoner

Friluftslinker


Søk på våre sider

Vår leverandør av turtøy:


Regionale kart

Føremelding

SandripheiaFritidspark

naturlos

Naturskole MAF leir- og kurshefte 2016

Regional Sykkelrute Jegersberg-Justvik

På Topp 2012-2015

Grønn Løype

Kystled

Barnevandring

Kristiansand kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Vennesla kommune
Iveland kommune
Evje & Hornnes kommune
Birkenes kommune
Lillesand kommune

Din sti:

Ogge Naturskole

Robåter gir flotte muligheter i Ogge!

Leirsted

DikesholmanLeiren ligger godt tilbaketrukkent på Dikesholmane sør i Ogge i Birkenes kommune. A3ressurs har bygd tre flotte gapahuker, toalett med bod og samlingsplass med bålgrue og benker rundt. Hele leirområdet, inkludert gapahuker og toalett, er tilgjengelig for bevegelseshemmede.

Parkeringsplassen har plass til 10 biler og 1 buss. Det går sti derfra og inn til leiren. Denne stien er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede. Vi har en pioner multi som er tilpasset for rullestoler. Ta kontakt for informasjon om lån av båten.

DikesholmaneDet er tilrettelagte flytebrygger med landgang ved parkeringsplass og ute på Dikesholmane for ombord- og ilandstigning. Bevegelseshemmede som ikke kan komme seg ut på Dikesholmane via stien, kan komme ut til leiren med båt og inn "hovedinngangen" på fremsiden av leiren.

Bryggene har trinnfri adkomst og det er montert en lem på bryggene for sikker ombordstigning i pioneren. Midtbryggen og utriggerne er med på å gi god stabilitet for ombordstigning, det være seg i båt eller kano/kajakk.

Aktivitet

DikesholmaneEn av aktivitetene i naturleiren er selvfølgelig aktiviteter på vann og leiren har 10 kanoer og 3 robåter som man får tilgang til når man låner/leier leiren. De ligger lagret og låst nær vannet rett bak boden.

Ogge er over 10 km langt og har 365 øyer og holmer og blir betraktet som et padleeldorado med flotte kvaliteter og mange muligheter i forhold til ferdsel på vann. Storbåten er forbeholdt bevegelseshemmede som ikke kan benytte seg av stien ut til leiren.

Utstyr

Ogge naturskole har padlevester og årer til kanoene og robåtene. Det er også forskjellige typer undersøkelsesmateriell så som stangsold, plastbakker, håver og artshefter. Dette er velegnet til læringsoppgaver i og ved leirstedet.

Gryter og stekehellere samt enkle redskaper til matlaging og rydding av leiren ligger også i utstyrbua. Denne er låst, og brukere må gjøre avtale med Midt-Agder Friluftsråd for lån av utstyr.

Det er bålgruer tilgjengelig ved gapahukene og på samlingsplassen.


Historikk - Ogge naturskole

Oppstart av grunnarbeid i leiren

Oppstart av bygging i leiren

Gapahuker, toalett og parkering står klart

Offisiell åpning av leiren 10. juni 2010.

Sluttrapport Ogge Naturskole


Bidragsytere som har gjort det mulig å bygge Ogge naturskole:

Sparebankstiftelsen DnB NOR har gitt støtte til selve leirområdet, dvs stier og traseer, gapahukene, toalett, utstyr, brygger og farkoster, m.m.
Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt støtte til parkeringsplassen.
Direktoratet for naturforvaltning har kjøpt eiendommen som parkeringsplassen er på og holmen som naturleiren ligger på, samt gitt støtte til byggingen av parkeringsplassen. Direktoratet har også inngått en 40-årig servituttavtale for leie av området i mellom parkeringsplass og Dikesholmane.
Friluftsrådenes Landsforbund har gitt støtte til kanoene.
Aust-Agder Fylkeskommune har gitt støtte til flytebryggene.


Se Retningslinjer MAF leirsteder for detaljert beskrivelse av rettigheter og plikter ved bruk av våre leirsteder.

Andre naturskoletilbudMidt-Agder Friluftsråd
post@midt-agderfriluft.no95 85 11 11
Rådhusgata 6man-fre kl.09-15
Postboks 2074662 Kristiansand

Ansvarlig Nettredaktør - Midt-Agder Friluftsråd 2016

Powered by Pixel Websystemer