Forsiden Midt-Agder Friluftsråd

Om MAF

Ski

Sykkel

Turområder

Naturskole

Prosjekter

Publikasjoner

Friluftslinker


Søk på våre sider

Vår leverandør av turtøy:


Regionale kart

Føremelding

SandripheiaFritidspark

naturlos

Naturskole MAF leir- og kurshefte 2016

Regional Sykkelrute Jegersberg-Justvik

På Topp 2012-2015

Grønn Løype

Kystled

Barnevandring

Kristiansand kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Vennesla kommune
Iveland kommune
Evje & Hornnes kommune
Birkenes kommune
Lillesand kommune

Din sti:
Midt-Agder Friluftsråd - Naturskole

Naturskole

Midt-Agder Friluftsråd har opparbeidet et helhetlig og spennende naturskoletilbud i regionen. Vi tilbyr leirsteder, kurs, utstyr, veiledning og instruksjon.


NYHET! Aktiviteter på leirstedene

Vi tilbyr nå helt nye aktivitetskonsepter i våre leirsteder for å fremme fysisk aktivitet, nye opplevelser og samarbeid. Velkommen til å prøve noe helt nytt!

Skibsvraget i Helleviga

"Skibsvvraget" aktivitetsanlegg i Helleviga

Skibsvraget finner du i Helleviga i Søgne. Dette er et anlegg for fri utfoldelse for barn og unge i alle aldre.

Holmgang på Ogge

Rallarrunden på Gåseflå

Lenkegjeng på Donevann

Kano orientering på Donevann


Leir

Leirstedene har ulike natur- og kulturkvaliteter samt ulike typer undervisningsutstyr.

Leirstedene er selvdrevet, skolene avtaler tid og låner fasilitetene.

Leir og utstyr er et gratis tilbud til alle utdanningsinstitusjoner i våre eierkommuner; Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Birkenes og Lillesand.

Andre kan også benytte leirene og tilhørende utstyr mot betaling;

Se Retningslinjer MAF leirsteder for detaljert beskrivelse av priser, rettigheter og plikter ved bruk av våre leirsteder.

Kurs

Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat!


Nå kan du berike turen til Gåseflå med ei vandring i og på kulturminnene i området!

Det kulturhistoriske heftet gir innblikk i tidligere tiders liv og virke omkring Gåseflå. Lær mer om hvordan gårdsfolket flyttet bekken og om de uforklarlige steinsettingene like ved leirstedet.

Heftet er utarbeidet av Erik Peersen og forfattet og dokumentert gjennom en "mannsalder" med friluftsliv i dette området.


Kampen om sølvklokka - sagn fra Donevann

DonevannNaturskoleHellevigaNaturskole
Donevann NaturskoleHelleviga Naturskole
GåseflåOggeNaturskole
Gåseflå NaturskoleOgge Naturskole


Ro, ro i Midt-Agder!

Naturskole
Midt-Agder Friluftsråd kan tilby robåter ved to av våre leirsteder. Robåter har svært lange tradisjoner i Norge og er en sunn og miljøvennlig aktivitet i friluft.

Våre 7 robåter er fordelt på leirstedene i Ogge og Donevann. Her er det utmerkede forhold for å prøve for første gang, eller lange ut med årene og oppleve fart og driv i vannet. Båtene er lette og solide, og ikke minst velegnet for barn og unge. Den slanke skrogformen gir god fart samtidig som båtene er stabile og lette å manøvrere.

Se disse nettsidene for tips og råd til læringsaktiviteter på vannet - Den naturlige skolesekken.


Læring i friluft - basert på Kunnskapsløftet

Idépermen "Læring i friluft"Læring i friluft, 1. - 10. trinn
I den nye reviderte idépermen ”Læring i friluft”, gir vi konkrete tips om hundrevis av uteaktiviteter relatert til fag og kompetansemål i læreplanen ”Kunnskapsløftet”. Denne idépermen er en revidert og omarbeidet utgave av de tidligere idépermene basert på L97, som ble svært godt mottatt og solgt i 3.000 eksemplarer.

Permen inneholder forslag til aktiviteter i fagene: Norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving. "Læring i friluft" er utarbeida av Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med åtte friluftsråd.
Pris kr 400 + eventuell porto.

Kontakt Midt-Agder Friluftsråd for mer informasjon.


Geologien i Friluftsparken i Søgne

Er du lærer og usikker på hvordan formidle geologi til dine elever? Midt-Agder Friluftsråd kan nå tilby en detaljert og brukervennlig veileder for skoleverket i Geologi. Denne er utformet spesielt med tanke på aktiviteter i Helleviga og Donevann og er derfor meget nyttig på skoleturer til disse områdene.

Geologiveilederen kan fås hos Midt-Agder Friluftsråd som CD-ROM.

Geologiveilederen er utarbeidet for Midt-Agder Friluftsråd av Kirsti Adolfsen ved Agder naturmuseum.


MAF - Kano TemahefteUsikker i kano?
Vi har utarbeidet et temahefte for kano. Heftet gir en enkel og oversiktlig fremstilling av ulike aktiviter og øvelser som kan benyttes i kano. Det gis konkret råd og regler i forhold til sikkerhet.

Dette temaheftet er laget først og fremst for grunnskolen og brukere av Naturskole, men andre kan også ha nytte av denne veileder.

Last ned Temahefte Kano.
Midt-Agder Friluftsråd
post@midt-agderfriluft.no95 85 11 11
Rådhusgata 6man-fre kl.09-15
Postboks 2074662 Kristiansand

Ansvarlig Nettredaktør - Midt-Agder Friluftsråd 2016

Powered by Pixel Websystemer