Forsiden Midt-Agder Friluftsråd

Om MAF

Ski

Sykkel

Turområder

Naturskole

Prosjekter

Publikasjoner

Friluftslinker


Søk på våre sider

Vår leverandør av turtøy:


Regionale kart

Føremelding

SandripheiaFritidspark

naturlos

Naturskole MAF leir- og kurshefte 2016

Regional Sykkelrute Jegersberg-Justvik

På Topp 2012-2015

Grønn Løype

Kystled

Barnevandring

Kristiansand kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Vennesla kommune
Iveland kommune
Evje & Hornnes kommune
Birkenes kommune
Lillesand kommune

Din sti:

Helse i hundremeterskogen

Tur i nærområdet til Spesialsykehuset for rehabiliteringI desember 2006 fikk Midt-Agder Friluftsråd gledelig melding fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering om at prosjektet Helse i hundremeterskogen var tildelt kr 800.000. Dermed fikk vi en unik mulighet til å lede et prosjekt der skogsområdene ved helseinstitusjonene på Kongsgård i Kristiansand kunne tilrettelegges for friluftsliv for alle.

Formål:
Tilrettelegge naturområdene ved helseinstitusjonene på Kongsgård i Kristiansand slik at brukerne kan få et bedre rehabiliteringstilbud og bedre livskvalitet.

Bakgrunn:
Rundt institusjonene på Kongsgård var det dårlig med muligheter for friluftsliv for mennesker som er avhengige av tilrettelegging. Naturområdene rundt var ikke utnytta slik at alle kunne ha glede av de. Ansatte ved Spesialsykehuset for rehabilitering så potensialet, og tok kontakt med Midt-Agder Friluftsråd for råd og innspill. Da midlene fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering kom som en førjulsgave i 2006, åpna mulighetene seg.

Målgruppe:
Brukerne ved alle institusjonene på Kongsgård:

 • Bispegra omsorgsenter
 • Sørlandet sykehus, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
 • St.Hans-gården
 • Kongsgård barnehage
 • Kløvertun
 • Ringåsen bolig- og avlastningshjem
 • Bispegra avlastningshjem
 • Spesialsykehuset for Rehabilitering
 • Prestebekken Aktivitetshus
I tillegg ønsker vi at øvrige beboere i området skal benytte seg av turområdet.

Arbeidsmåte:
Prosjektet drives av ei prosjektgruppe bestående av:

 • Åse Neset, Spesialsykehuset for rehabilitering
 • Bjørn Vidar Gundersen, Enhet for rehabilitering i Kristiansand kommune
 • Jan Johnsen, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus
 • Torleiv Sørtveit, Blindeforbundet
 • Astri Gabrielsen, Midt-Agder Friluftsråd (prosjektleder)

Prosjektgruppa rapporterer til styringsgruppa, bestående av:

 • Jørn Jacobsen, direktør ved Spesialsykehuset for rehabilitering
 • Trond Johanson, naturforvalter i Kristiansand kommune
 • Per Svein Holte, daglig leder i Midt-Agder Friluftsråd

Alle institusjonene i området er invitert til å komme med forslag og innspill gjennom ei referansegruppe.

Framdrift:
Etter grundige vurderinger av ulike typer tiltak gjennom 2007, ble prosjektet avslutta i første del av 2008. Den formelle åpningen var i april 2008.

Tiltak:

 • Turveger
 • Hvilebenker langs turvegene
 • Samlingssteder med benker og bålgruer
 • Aktivitetsløype

Tilbake til andre prosjekter i Midt-Agder Friluftsråd.


Midt-Agder Friluftsråd
post@midt-agderfriluft.no95 85 11 11
Rådhusgata 6man-fre kl.09-15
Postboks 2074662 Kristiansand

Ansvarlig Nettredaktør - Midt-Agder Friluftsråd 2016

Powered by Pixel Websystemer