Forsiden Midt-Agder Friluftsråd

Om MAF

Ski

Sykkel

Turområder

Naturskole

Prosjekter

Publikasjoner

Friluftslinker


Søk på våre sider

Vår leverandør av turtøy:


Regionale kart

Føremelding

SandripheiaFritidspark

naturlos

Naturskole MAF leir- og kurshefte 2016

Regional Sykkelrute Jegersberg-Justvik

På Topp 2012-2015

Grønn Løype

Kystled

Barnevandring

Kristiansand kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Vennesla kommune
Iveland kommune
Evje & Hornnes kommune
Birkenes kommune
Lillesand kommune

Din sti:

Otra - fra hei til hav

Bli med Midt-Agder Friluftsråd på en vakker og eventyrlig reise langs Otra fra Kilefjorden til sjøen ved Kristiansand. Opplev den fantastiske naturen i ditt nærområde på en ny og spennende måte! Vi starter på grensen mellom de tre kommunene Evje/Hornes, Iveland og Vennesla. Vi er ca. 4 mil fra havet. Her ligger Kilefjorden Camping idyllisk til nede ved vannkanten. Som en stor innsjø strekker den vakre kilefjorden seg sydover, omkranset av skogkledde åser. Det er mye fisk i fjorden og fine muligheter til bading og vannbasert friluftsliv langs den gamle jernbanetraseen nord for Kiledalen. Små holmer, trange sund og viker gjør fjorden til et eldorado for elvepadlere.Gapahukleiren på Gåseflå, foto: Bjørn Egil Hansen

I Sydenden av Kilefjorden, ved RV 9, ligger Frøysneset hvor dampbåten Bjoren la til før den ble flyttet opp i Byglandsfjorden. Den gamle stasjonsbygningen fra Setesdalsbanens tid er også intakt like ved veien.

Under Sogelia renner Otra ut av Kilefjorden og ned i Gåseflådammen. Før dammen ved Gåseflå ble bygd i ca. 1950, var det et skikkelig "sug" her. Vi følger elva på den gamle traseen til Setesdalsbanen over fjorden og nedover dalen.

Ved Gåseflå møter vi den første av dammene i Otra Elvepark. Vannet renner i tunnel ned til Iveland Kraftstasjon, mens elveleiet normalt ligger tørt. Ved Homevannsevja "kroker" elva. Et hus ligger ensomt borte ved elvekanten. Det ble flyttet hit fra Kile og brukt som losji og kantine under anlegget av Setesdalsbanen. Senere var det banevokterbolig. I dag bor billedkunstner Kirstin Lundsgaardsvig her. Mellom nåværende vei og elva kan vi se det eldste jernbaneanlegget fra 1896 med flotte steinmurer hogget av svenske rallare.

Elva går herfra i en trang dal ned til tidligere Iveland stasjon. Store murer i elveløpet vitner om tidligere tiders tømmerfløting. Tømmeret måtte styres og gli mest mulig uhindret av sted uten å sette seg fast i store vaser. Nedenfor kraftstasjonen begynner et nytt kraftforsyningsmagasin - Nomelandsdammen. Det er fisk i dammen og fine rasteplasser langs vannkanten. Små holmer og idylliske viker gjør Nomelandsdammen fristende for kanopadlere.

Otra tordner nå gjennom Nomeland Kraftstasjon, der den gir fra seg endel av sin energi. Den renner så videre ned i fjorden forbi tettstedet Røyknes, som likner en liten idyllisk sørlandsby med små, hvite hus på rekker og rad. Tettstedet oppstod i forbindelse med bygging og drift av Setesdalsbanen og Nomeland Kraftstasjon, som begge var viktige arbeidsplasser.Nomeland kraftstasjon

Neste hinder for vannet er dammen ved Beihølen. Her forsvinner Otra atter inn i fjellet og kommer først til synet igjen ved Steinfossen Kraftstasjon. Vi følger den ville og naturskjønne langs Setesdalsbanen, forbi Kringsjå og Paulen ned til Steinfossen og Grovane. På veien krysser vi den 4 km lange tømmerrenna som fraktet trestokkene ned til Venneslafjorden.

Otra tar nå en velfortjent hvil og siger bare sakte forbi "Bommen", et hus fra tømmerfløtingens tid. Allerede på midten av 1600-tallet var det tømmerbom i Venneslafjorden. Vi tar en liten avstikker fra fjorden og rusler gjennom Natur- og Kulturstien like ved Bommen. Siden vandrer vi på promenaden langs Venneslafjorden nedover mot Hunsfossen og Helvedsfossen. Etter et kort opphold i dammen overfor Vigeland Brug, buldrer vannmassene utfor Nødings-fossen og skaffer energi til Vigeland Bruk. Her har elva gitt liv til kvern og sag i mange hundre år. Også de store hammerne og blåsebelgene på Vigeland Jernverk ble i sin tid drevet av elvevannet. Vigelandsfossen, eller "Nødingen" som den også ble kaldt, lå som en barriere for laksen i den fiskerike elva, og fisket under fossen var en stor inntektskilde.

Elva tar det litt mer med ro forbi Vigeland Hovedgård,men haster på gjennom Ålestraumen noen hundre meter nedenfor. Nå er det som det meste av av villskapen er gått ut av Otra. Den øker farten noe når den passerer broene på Kvarstein. Opp hit gikk dampbåtene i fra ca. 1850 til Setesdalsbanen kom i 1896. Men enda er det ca. en mils vei ned til sjøen.

Det ser ikke ut som om Otra, eller Torridalselva som den nå blir kalt, har det så travelt med å nå sjøen, for den glir bare sakte forbi Mosby og Strai. Ved Bommen på Stari ble tømmeret sortert og lagt i flåter som ble buksert ned til byen hvor oppkjøperne ventet.

Dalføret smalner nå litt igjen. Over 250 meter høye fjell reiser seg bratt opp fra elvekanten. Skråstadvarden og "Den Omvendte Båt" rager høyest. Langs vestsiden av elva spaserer folk på Natur- og Kulturstien som går fra Strai Bom ned til Østerhavna i Kristiansand. Stien bukter seg i frodige og naturskjønne omgivelser der plakater forteller om historie, geologi, flora og fauna. Det er utgitt egen brosjyre som beskriver vandreturen.

Elva får litt fart på seg gjennom Urestrømmen før den glir bedagelig under Oddernesbroa og Lundsbroa på vei mot Galgebergtangen der elvevannet møter sjøen. Men enda er det sig i Otra, og elvestrømmen er godt merkbar langs hele Odderøya. Ute i Byfjorden blir så Otra oppslukt av havet.

Odderøya, et bynært friluftsområdeDen omvendte båd i Skråstadheia


Midt-Agder Friluftsråd
post@midt-agderfriluft.no95 85 11 11
Rådhusgata 6man-fre kl.09-15
Postboks 2074662 Kristiansand

Ansvarlig Nettredaktør - Midt-Agder Friluftsråd 2016

Powered by Pixel Websystemer